Detailsikkerhed

Detailafdelingen er specialiseret indenfor ydelser til detailhandel.

Dette er et særligt stort og krævende område, som kræver en stor viden og erfaring, for at kunne håndteres korrekt.

Scandia Vagts detailafdeling bygger på flere års erfaring fra både sikkerheds- og detailbranchen. 

Dette sikrer at vores ydelser er mere svind orienteret, samt en balance mellem godt købmandsskab og sikkerhed.

Alt personale tilknyttet detailafdelingen gennemgår ekstra undervisning i svindkendskab, 

butikskendskab samt håndtering af butikstyveri m.m.

Detailafdelingen tilbyder løsning af følgende opgaver:

 • Centervagt
 • Servicevagt
 • Servicevagtordning
 • Butikskontrol
 • Udgangskontrol/visitation
 • Svindrådgivning
 • Prøvekøb
 • Fastvagt

Detailafdelingen arbejder P.T. primært i Nordjylland.

Læs mere nedenfor omkring de enkelte ydelser:

Scandia Vagt har udviklet et meget omfattende detailsikkerhedskoncept indenfor detailsikkerhed,

som vi er meget stolte af. Af sikkerhedsmæssige hensyn, vælger Scandia Vagt ikke at ligge hele vores koncept på vores hjemmeside.

Hvis De er interesseret, kan de bestille vores mere omfattende info materiale omkring vores ydelser indenfor detailsikkerhed.

(OBS. Materialet fremsendes kun til registeret virksomheder).

Centervagt:

Scandia Vagts centervagtkoncept er opbygget udfra erfaring og med en målsætning om,

at levere et udviklet og målrettet produkt til den enkelte kunde.

Alle kunder har forskellige ønsker og forventninger til centervagtordninger, og Scandia Vagts konsulenter kan i samarbejde med kunden udarbejde et komplet og tilpasset servicekoncept.Vores centervagtordning kan konkurrere med alle udbydere på det danske marked, da Scandia Vagt har udviklet et meget omfattende servicekoncept med fokus på alle aspekter indenfor butikscentre, samtidig med at vores lave omkostninger sikrer en konkurrencedygtig pris.

Ved indgåelse af aftale omkring centervagt vil kunden modtage en grundig plan med tidshorisont omkring opstart af aftalen. Denne plan omfatter konsulentbesøg, oplæring, opfølgning m.m.

Dette sikrer, at kunden altid kan følge processen før, under og efter opstart af nye aftaler.

Bestil mere info omkring vores centervagtkoncept eller kontakt os for et uforpligtende møde.

Servicevagt:

Anvendelse af servicevagter har en meget stor præventiv effekt og skaber ekstra tryghed for butikkens kunder og personale. Servicevagten kan håndtere alt omkring tyveri, førstehjælp, bortvisning, mindre praktiske gøremål m.m. Servicevagt anvendes typisk af mellemstore og større detailbutikker, eller ved særlige events som f.eks. "open by night", kulturarrangementer, promotionsevents m.m.

Ved særlige sæsoner som f.eks. julehandel, udsalg m.m.. kan butikker med stor fordel anvende

servicevagter til at supplere butikkens bemanding, så salgpersonale kun skal koncentrere sig om salg mens servicevagten håndterer ekstraordinære situationer og tyveri. Anvendelse af servicevagter kan hurtigt vise sig at være godt købmandsskab.

Kontakt os for en uforpligtende samtale eller tilbud omkring servicevagt.

Servicevagtordning:

Scandia Vagts servicevagtordning er ligesom vores centervagtkoncept opbygget

ud fra erfaring og med en målsætning om, at levere et udviklet og målrettet produkt til den enkelte kundekreds. Scandia Vagts servicevagtordning kan planlægges igennem foreninger eller med de enkelte butikker, der skal omfattes af vagtordningen.

Alle kunder har forskellige ønsker og forventninger til en servicevagtordning,

og Scandia Vagts konsulenter vil i samarbejde med kunden udarbejde et komplet og tilpasset servicekoncept. 

Ved anvendelse af servicevagter fra Scandia Vagt vil alle butikker i servicevagtordningen blive registreret som kunde, og kan derved gratis anvende Scandia Vagts svindkonsulent til svindrådgivning.

Desuden tilbydes alle butikker i vagtordningen svindundervisning af personale til ekstra fordelagtige priser. 

Servicevagterne vil selvfølgelig løbende rådgive butikker i forebyggelse af butikstyveri og svind. Ved indgåelse af aftale omkring servicevagtordning vil kunden modtage en grundig plan med tidshorisont omkring opstart af aftalen. 

Denne plan omfatter konsulentbesøg, oplæring, opfølgning m.m. ette sikrer, at kunden altid kan følge processen før, under og efter opstart af nye aftaler.

Bestil mere info omkring vores servicevagtordning eller kontakt os for et uforpligtende møde.

Butikskontrol:

Scandia Vagts butikskontrolkoncept er udviklet ud fra flere års erfaring og et grundigt butiks- og sikkerhedskendskab. 

Scandia Vagts sikkerhedskonsulenter vil sammen med kunden, lave en målrettet kontrolplan for hver enkelte kunde. 

Dette vil være ud fra kundens butikstype, varegrupper, butiksflow, lokalområde, kundegrundlag m.m. 

Dette sikrer alle kunder en tilpasset kontrol ud fra aktuelle forhold, i stedet for en standart ydelse.

Scandia Vagt anvender særligt uddannet sikkerhedspersonale til at udføre civil butikskontrol,

som kan anvende særlige tekniker til genkendelse af butikstyve.Ved anvendelse af butikskontrollanter fra Scandia Vagt vil faste kunder kunne anvende Scandia Vagts

svindkonsulenter gratis og blive tilbudt undervisning af personale til ekstra fordelagtige priser.

Desuden vil Scandia Vagts butikskontrollanter løbende være opmærksomme

på mulige svindkilder og rapportere dette til butikken.


Bestil mere info omkring vores butikskontrolkoncept eller kontakt os for et uforpligtende møde eller tilbud.

Udgangskontrol/visitation:

Scandia Vagt har stor erfaring i udførelse af udgangskontrol af personale og evt. kunder.

Denne form for kontrol har en meget stor præventiv effekt, og kan bidrage kraftigt til at nedbringe svind.

Denne kontrol foretages med meget omhu og der er meget fokus på ikke at krænke særlige personlige effekter.

Der kontrolleres om eventuelle medbragte varer der forefindes i butikker ledsages af en bon.

Denne kontrol forudsætter at kunden har en klar personalepolitik omkring personalekøb.

Bestil mere info omkring vores udgangskontrol eller kontakt os for et uforpligtende møde eller tilbud.

Svindrådgivning:

Scandia Vagt er specialiseret indenfor detailsikkerhed. Denne specialisering bygger på en grundlæggende og udvidet erfaring og uddannelse indenfor detailhandel og sikkerhed. Derfor kan vi som et af de få vagtselskaber i Danmark, levere en mere målrettet ydelse og rådgivning indenfor svindbekæmpelse og svindforebyggelse som kombineres med udvidet kendskab til butiksgang.

Scandia vagts svindrådgivning kan omfatte en grundig gennemgang af butik og lager.

Rådgivning omfatter alle aspekter omkring svind i forbindelse med tyveri,

men kan også omfatte andet svind både fysisk og papir som f.eks.:

 • Varemodtagelse
 • Finkontrol
 • Lager
 • Varegrupper
 • Personaleprocedure/køb
  Defektvarer håndtering
 • Prøverum
 • Nedskrivningsprocedure
 • m.m.

Prøvekøb:

Fokus på kasselinien og medarbejdere kan bidrage til en kraftig reduktion i svindet.

I den forbindelse tilbyder Scandia Vagt at fortage prøvekøb ud fra fastlagt aftale med vores kunder.

Prøvekøb kan bidrage til at lokalisere fejl og mangler omkring kasseekspeditioner,

men kan også bruges til at måle resultatet af en målrettet indsats på dette område.

Anvendelse af prøvekøb forudsætter at kunden køre en aktiv fokus på denne

type ekspeditioner samt grundig instruktion af nye som erfarende medarbejdere.

Scandia Vagt tilbyder desuden at bidrage med undervisning omkring kasseekspedition

og motivation omkring vigtigheden af korrekt kassebetjening.

Kontakt os for en uforpligtende samtale eller tilbud omkring prøvekøb.

Fastvagt:

Fastvagt kan anvendes i forbindelse med korte perioder, hvor det er nødvendigt med ekstra opsyn.

Dette kan være i forbindelse med reperation, særlige hændelser eller tidsrum hvor ekstra opsyn er ønsket. 

Fastvagt kan også anvendes i længere perioder f.eks. ved opgaver som portvagt, udgangskontrol, eller ved særlige udsatte virksomheder.

Kontakt Scandia Vagt for mere infomation omkring fastvagtydelser.

Guardeye forhindre 2 mulige tyveriforsøg ved bilforhandler
15-02-2017
På blot 1 måned har vi med vores guardeye system forhindret 2 mulige forsøg på tyveri ved bilforhandler i Hjørring, hvor vagt og politi var hurtig fremme.
Læs hele nyheden »
Hjørring kommune sikring med Guardeye
24-05-2016
Hjørring kommune har fået opsat Guardeye video alarm på udsat lokalitet, som skal forebygge fremtidig indbrud og tyveri.
Læs hele nyheden »

​Ring os op:

Tlf.: 98 92 22 12

Frederikshavnsvej 80

9800 Hjørring

​Send os en mail:

E-mail: info@scandiavagt.dk

Scandia Vagt V/ Tommy Jensen
Frederikshavnsvej 80
9800 Hjørring
Tlf.: 98 92 22 12
CVR: 31380057
info@scandiavagt.dk

Scandia Vagt V/ Tommy Jensen
Brorsonsvej 11
9800 Hjørring
Tlf.: 98922212
CVR: 31380057
info@scandiavagt.dk